Akcja Żonkile 2024

     W tym roku do włączenia się w obchody upamiętniające wybuch powstania w getcie warszawskim Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim zaprosiła uczniów klas siódmych z chełmskich szkół podstawowych. Akcji Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin, od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

 

Na początku zajęć bibliotecznych młodzież wysłuchała wprowadzenia społeczno-historycznego, a następnie miała możliwość obejrzenia filmu pt. „Nie było żadnej nadziei” w reżyserii Kamy Veymont z animacją Łukasza Rusinka. Ten niezwykły reportaż składa się z trzech części. Pierwsza – przedstawia sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć i filmów z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Shoah Foundation oraz Filmoteki Narodowej. Główna część filmu, za pomocą animacji poklatkowej, pokazuje przebieg powstania w getcie warszawskim, z uwzględnieniem motywów i racji postępowania poszczególnych bohaterów. Ostatnia część to natomiast materiał pokazujący upamiętnienie polskich Żydów w przestrzeni współczesnej stolicy oraz obecny wygląd miejsc związanych z gettem warszawskim.

 

A+