Program Rozwoju Bibliotek

Nasza Biblioteka brała udział w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek.

Program ten to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

W ramach PRB nasza Biblioteka otrzymała:

– zestaw komputerowy,

– aparat cyfrowy,

– urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kserokopiarka),

– drukarkę.

Biblioteka umożliwia drukowanie i kserowanie dokumentów (również w kolorze, format A4).

http://www.biblioteki.org/

A+