Nasza działalność

Celem naszej działalności jest zapewnienie mieszkańcom Chełmu Śląskiego oraz miast ościennych bezpłatnego dostępu do zbiorów Biblioteki, stymulowanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych oraz świadczenie usług informacyjnych dla społeczności lokalnej.

Bibliotekarze dbają o odpowiednią organizację księgozbioru (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), prowadzą lekcje biblioteczne oraz konkursy dla czytelników, organizują spotkania autorskie, pomagają w wyszukiwaniu informacji w zbiorach Biblioteki i zasobach Internetu. Oferujemy czytelnikom dostęp do ponad 20 tysięcy woluminów książek.

USŁUGI:

  • wypożyczanie książek na zewnątrz;
  • udostępnianie zbiorów na miejscu;
  • dostęp do katalogu online;
  • udzielanie informacji;
  • rezerwacje książek na miejscu i poprzez telefon;
  • dostęp do Internetu (bezpłatnie);
  • usługi reprograficzne (odpłatnie): kopiowanie, wydruki komputerowe;
  • lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków;
  • spotkania literackie z autorami.
A+