Historia Biblioteki

Początki działalności naszej biblioteki sięgają lat 20. XX wieku. Wówczas biblioteka gromadziła około 340 książek. Po II wojnie światowej (lata 50.) biblioteka rozpoczęła swoją działalność w budynku starej szkoły przy ulicy Krakowskiej (obecnie Chełmskiej).

Na początku lat sześćdziesiątych placówka przeniesiona została do domu państwa Limańskich, a następnie do budynku będącego własnością państwa Klimek, gdzie gościła prawie 28 lat. Z biegiem lat księgozbiór biblioteki znacznie się powiększał, przybywała również liczba czytelników. 

W roku 1977, po zmianach terytorialnych chełmska biblioteka została włączona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach (stanowiąc Filię nr 13 w Mysłowicach-Chełmie Śląskim). Wówczas przeniesiono ją do dawnego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, przy ulicy Konarskiego 2. 

Lata 90-te były okresem znaczącego rozwoju biblioteki. Dokonano selekcji księgozbioru oraz zaopatrzono bibliotekę w nowe pozycje literatury. W 1995 roku Chełm odłączył się od Mysłowic i stał się samorządną gminą. Placówki kulturalne, w tym również biblioteka, podlegały Urzędowi Gminy Chełm Śląski. Od tego momentu biblioteka istnieje jako instytucja o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim. Z dniem 30 czerwca 2012 roku GBP zakończyła działalność przy ulicy Śląskiej 44, a obecna jej siedziba mieści się przy ulicy Techników 18. 

Siedziba biblioteki przy ul. Śląskiej 44

Od lat 50 – tych biblioteką kierowały: Maria Lisok (1956-1958), Maria Namysł (1958-1959), Urszula Nowakowska (1959-1961), Rita Staniczek (1961-1965), Maria Maucy (1965-1997). Od 1997 do 2016 r. roku dyrektorem GBP była Maria Kobiela. Od 2017 r. funkcję Dyrektora pełni Pani Anna Kocur.

Więcej informacji na temat historii Biblioteki można znaleźć w książce: Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, 2004. 

W początkowych latach XXI wieku GBP rozpoczęła komputeryzację. W chwili obecnej cały księgozbiór znajduje się w katalogu elektronicznym. Z roku na rok księgozbiór się powiększa o nowości wydawnicze, dary od sympatyków. Biblioteka stara się w jak najlepszy sposób realizować potrzeby kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe swoich czytelników. Podstawę organizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi statut.

A+