Wolny dostęp do zbiorów – zawieszony

Informujemy naszych Czytelników, że w Bibliotece zawieszono, do odwołania, wolny dostęp do zbiorów bibliotecznych i stanowisk komputerowych. Książki można wypożyczać. Zamówienia można dokonać przez konto biblioteczne lub na miejscu w bibliotece. Książki podawane są wyłącznie przez bibliotekarzy.

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii:

1.Każdy czytelnik musi mieć założoną maseczkę (nie dotyczy to dzieci do 5. roku życia).

2.Każdego czytelnika obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk.

3. Zwrócone książki podlegają kwarantannie (3 dni).

Serdecznie zapraszamy!

A+