Chełmska biblioteka najaktywniejsza w powiecie!

     Po raz kolejny już Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śl. zajęła pierwsze miejsce w powiecie bieruńsko-lędzińskim w agregatowym indeksie aktywności samorządowych bibliotek publicznych w woj. śląskim sporządzanym przez Bibliotekę Śląską na podstawie danych z GUS.

 

 

 

W przeliczeniu na etat chełmska książnica w 2023 r. (tak jak w latach wcześniejszych) miała najwięcej czytelników oraz udostępnień. Natomiast w przeliczeniu na 100 mieszkańców nasza biblioteka okazała się bezkonkurencyjna pod względem: liczby zakupionych woluminów, liczby udostępnień, a także liczby woluminów. Dane te pozwoliły Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Marklowicach zająć ex aequo pierwsze miejsce wśród bibliotek powiatów ziemskich województwa śląskiego.

A+