IPN dla bibliotek

      Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim przystąpiła w sierpniu do projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego, w połowie września, otrzymaliśmy bezpłatny pakiet wydawnictw o tematyce historycznej.

       Projekt „Biblioteka na to czeka” ma za zadanie popularyzację czytelnictwa oraz wspieranie rozwoju bibliotek szkolnych, akademickich i publicznych w naszym kraju. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców dorobku wydawniczego IPN. W kolejnej już edycji programu każda biblioteka mogła bezpłatnie zamówić wybrany przez siebie pakiet liczący do 30. publikacji. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 600. bibliotek z całej Polski.

Po opracowaniu i skatalogowaniu książki będą dostępne dla Czytelników.

A+